Home > Aletta Renken

Aletta Renken

Aletta RenkenMijn passie ligt bij het tot oplossing brengen van conflicten en het op de rails krijgen van vastgelopen onderhandelingen. Ik zie het als een uitdaging om partijen zo ver te krijgen dat ze denken: “zo had ik het nog niet gezien”. Als mediator zet je mensen in beweging, geeft ze nieuwe inzichten waardoor ze positiever en toekomstgericht gaan handelen.

Aanpak

Sturend op het proces, betrokken bij de inhoud. Zo zou Aletta haar aanpak willen omschrijven. Het is aan de partijen zelf om te bepalen wat ze in een mediation willen bespreken en wat voor hen een wenselijke uitkomst is. Met haar inhoudelijk juridische kennis en kennis van procedures en bedrijfsprocessen kan ze partijen begeleiden richting oplossingen.

Een conflict heeft altijd meerdere kanten. Niet alleen een juridische, maar ook een persoonlijke of bedrijfsmatige kant. Bovendien heeft iedere betrokkene zijn of haar eigen beleving van het conflict. Het kunnen terugbrengen van conflicten tot de kern van de zaak, het luisteren en kunnen verplaatsen in beide of zelfs meerdere kanten gaat me goed af. Vervolgens partijen bij elkaar brengen tot een zelfgekozen oplossing, daar wil ik mij voor inspannen. Tijdens mediations is gebleken dat er rust en autoriteit van mij uitstraalt en dat ik open en duidelijk communiceer. Dat kan ik gebruiken om partijen aan tafel te krijgen en te behouden om een oplossing te realiseren.

Aandachtsgebieden

Als ervaren mediator is Aletta gespecialiseerd in conflictbemiddeling in zakelijke geschillen en arbeidsconflicten. Haar aandachtsgebieden betreffen samenwerking tussen en binnen ondernemingen en organisaties, handelsrelaties, insolventie, financiering, verzekeringen, ICT, ziekteverzuim en re-integratie. Ze is als mediator verbonden aan de rechtbanken Amsterdam en Midden-Nederland. Aletta is lid van de ZAM (Vereniging Zakelijke Mediation) en de NVVMA (Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten). 

Deskundigheid

Sinds 2009 werkt Aletta Renken als MfN-registermediator. Ze is tevens geaccrediteerd business mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR).

Aletta studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (1989) en volgde de European Young Lawyers Course aan de Universiteit van Edinburgh (1994). Zij heeft de postdoctorale opleidingen “Financiering en Zekerheden” en “Informaticarecht” voltooid aan de Grotius Academie.
Bij het ADR Instituut te Amsterdam volgde zij de postdoctorale opleiding tot Legal Mediator/ADR Specialist. 

Vanaf 1989 heeft ze afwisselend gewerkt als advocaat, als bedrijfsjurist bij onder andere ING, Vodafone en Translink en een aantal jaren als rechter-plaatsvervanger. 
Ze is lid van de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Spelregels

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden als mediator staan zorgvuldigheid, neutraliteit en professionaliteit voorop. Voor een MfN-registermediator zijn de kwaliteits- en opleidingseisen van de Mediatorsfederatie Nederland leidend. 

Op iedere mediation zijn het MfN-mediationreglement, de MfN-gedragsregels en de Algemene Voorwaarden van AR Mediation van toepassing.

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation