Home > Aletta Renken

Aletta Renken, zakelijk mediator

Aletta Renken, zakelijk mediatorMijn drijfveer als zakelijk mediator is het tot oplossing brengen van zakelijke conflicten en het op de rails krijgen van vastgelopen onderhandelingen. Ik zie het als een uitdaging om de partijen zo ver te krijgen dat ze denken: “zo had ik het nog niet gezien”. Als zakelijk mediator zet je mensen in beweging, geeft ze nieuwe inzichten waardoor ze positiever en toekomstgericht gaan handelen.

Oplossingsgerichte aanpak

Sturend op het proces, betrokken bij de inhoud. Zo zou Aletta haar aanpak als zakelijk mediator willen omschrijven. Het is aan de partijen zelf om te bepalen wat ze in een zakelijke mediation willen bespreken en wat voor hen een wenselijke uitkomst is. Met haar inhoudelijk juridische kennis, ruime werkervaring in het bedrijfsleven en onafhankelijke positie als zakelijke mediator kan ze partijen professioneel begeleiden richting oplossingen.

Een zakelijk conflict heeft altijd meerdere kanten. Niet alleen een juridische, maar ook een persoonlijke of bedrijfsmatige kant. Bovendien heeft iedere betrokkene zijn of haar eigen beleving van het zakelijke conflict. Het kunnen terugbrengen van conflicten tot de kern van de zaak, het luisteren naar en kunnen verplaatsen in beide of zelfs meerdere partijen gaat me goed af. Vervolgens partijen bij elkaar brengen tot een zelfgekozen oplossing, daar wil ik mij als zakelijk mediator voor inspannen. Tijdens zakelijke mediations is gebleken dat er rust van mij uitstraalt, dat ik open en duidelijk communiceer en de regie heb over het mediationproces. Dat kan partijen helpen om een oplossing te realiseren.

Contact opnemen

Specialisaties Aletta Renken, zakelijk mediator

Sinds 2009 werkt Aletta als MfN-registermediator. Ze is tevens geaccrediteerd business mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR, United Kingdom).

Als zakelijk mediator wordt zij ingezet door het bedrijfsleven, banken, verzekeraars, dienstverleners, zorginstellingen, musea en het onderwijs bij conflictoplossing.

Aletta is als zakelijk mediator gespecialiseerd in conflictbemiddeling op de volgende gebieden:

Achtergrond als zakelijk mediator

Aletta is als zakelijk mediator verbonden aan de rechtbanken Amsterdam, Midden-Nederland, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en de Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam). Ze is daarnaast lid van de Vereniging Corporate Mediation (VCM), de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA). Ze is oud-bestuurslid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting Insolventie Mediation (SIM).

Momenteel is Aletta lid van de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Tevens is zij docent ADR (Alternative Dispute Resolution) bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Aletta studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (1989) en volgde de European Young Lawyers Course aan de Universiteit van Edinburgh (1994). Zij heeft de postdoctorale opleidingen “Financiering en Zekerheden” en “Informaticarecht” voltooid aan de Grotius Academie.

Vanaf 1989 heeft ze afwisselend gewerkt als advocaat, als bedrijfsjurist bij onder andere ING, Vodafone en Translink en een aantal jaren als rechter-plaatsvervanger.

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation