Home > Aletta Renken

Aletta Renken, zakelijk mediator

Aletta Renken, zakelijk mediatorMijn drijfveer als mediator is het tot oplossing brengen van zakelijke conflicten en het op de rails krijgen van vastgelopen onderhandelingen. Ik zie het als een uitdaging om partijen zo ver te krijgen dat ze denken: “zo had ik het nog niet gezien”. Als mediator zet je mensen in beweging, geeft ze nieuwe inzichten waardoor ze positiever en toekomstgericht gaan handelen.

Oplossingsgerichte aanpak

Sturend op het proces, betrokken bij de inhoud”.  Zo zou Aletta haar aanpak willen omschrijven. Het is aan de partijen zelf om te bepalen wat ze in een mediation willen bespreken ten aanzien van hun conflict en wat voor hen een wenselijke uitkomst is. Met haar inhoudelijk juridische kennis en kennis van procedures en bedrijfsprocessen kan ze meedenken met partijen in oplossingsrichtingen:

"Het kunnen terugbrengen van conflicten naar de kern van de zaak, het luisteren en kunnen verplaatsen in beide of zelfs meerdere kanten van de zaak gaat me goed af. Vervolgens partijen bij elkaar brengen tot een zelfgekozen oplossing, daar wil ik mij voor inspannen.
Tijdens mediations is gebleken dat er rust van mij uitstraalt en dat ik open en duidelijk communiceer. Dat kan ik gebruiken om partijen aan tafel te krijgen en te behouden om een oplossing te realiseren
”.

Contact opnemen

Werkterrein Aletta Renken, zakelijk mediator

Sinds 2009 werkt Aletta als MfN-registermediator. Ze is tevens geaccrediteerd business mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR, United Kingdom).

Aletta is verbonden aan BBKWmediation, een nichekantoor op het gebied van arbeids- en zakelijke mediation.

Als MfN-registermediator wordt zij ingezet door het bedrijfsleven, banken, verzekeraars, dienstverleners, zorginstellingen, musea en het onderwijs bij conflictoplossing. Daarnaast door de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Midden-Nederland, Rotterdam en de Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam).

Aletta is als mediator gespecialiseerd in conflictbemiddeling op de volgende gebieden:

Achtergrond van zakelijk mediator

Aletta studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (1989) en volgde de European Young Lawyers Course aan de Universiteit van Edinburgh (1994). Zij heeft de postdoctorale opleidingen “Financiering en Zekerheden” en “Informaticarecht” voltooid aan de Grotius Academie.

Vanaf 1989 heeft ze afwisselend gewerkt als advocaat, als bedrijfsjurist bij onder andere ING, Vodafone en Translink en een aantal jaren als rechter-plaatsvervanger.

Ze is lid van de Vereniging Corporate Mediation (VCM), de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA). Ze is oud-bestuurslid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting Insolventie Mediation (SIM).

Momenteel is Aletta lid van de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Tevens is zij docent ADR (Alternative Dispute Resolution) en Mediationvaardigheden bij de Beroepsopleiding Advocaten.

 

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2020 Aletta Renken Mediation