Home > Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten leiden tot hoge kosten, werkstress, slechte motivatie, lage productiviteit en in het ergste geval tot ziekmelding door de werknemer of ontslag. Het is daarom voor de werknemer en de werkgever belangrijk een (sluimerend) conflict snel te onderkennen en op te lossen.

Vaak ligt een opeenstapeling van gebeurtenissen en miscommunicatie aan een arbeidsconflict ten grondslag. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van samenwerking, functioneren, omgangsvormen of re-integratie. 

Arbeidsmediation kan uitkomst bieden om oorzaken van een arbeidsconflict boven tafel te krijgen, de onderlinge communicatie te verbeteren en nieuwe werkafspraken te maken, alsmede om een vastgelopen re-integratie van een zieke werknemer vlot te trekken. Ten slotte kunnen via exit-mediation afspraken worden gemaakt over voorwaarden voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Ervaren mediator

Aletta Renken is een ervaren mediator op het gebied van arbeidsconflicten. Zij volgde een specialisatiecursus arbeidsmediation.

 

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation