Home > Arbeidsmediation > Einde arbeidsovereenkomst netjes regelen via ar...

Einde arbeidsrelatie netjes geregeld

De werkgever heeft de verzelfstandiging aangekondigd van het bedrijfsonderdeel, een productiebedrijf, waar de werknemer al 35 jaar in dienst is. Dit roept bij de werknemer veel onrust en onzekerheid op. Het wordt hem op enig moment te veel en hij meldt zich ziek. De bedrijfsarts en later ook het UWV oordelen dat er geen medische beperkingen zijn om te werken, maar wel een arbeidsconflict. Ze adviseren de partijen om via arbeidsmediation hun conflict op te lossen.

Reorganisatie geeft stress

Tijdens de arbeidsmediation geeft de werknemer aan dat hij het niet eens is met de reorganisatie. Na doorvragen door de arbeidsmediator vertelt de werknemer dat hij zich door de werkgever niet serieus genomen voelt in zijn klachten en zorgen met betrekking tot de reorganisatie. Hij heeft geen vertrouwen meer in de werkgever. De werkgever geeft aan dat een verzelfstandiging van het bedrijfsonderdeel niet kan uitblijven. Ze is bekend met de zorgen en ontevredenheid van de werknemer maar kan die gevoelens niet wegnemen, ondanks pogingen daartoe.

Netjes uit elkaar

Na drie mediationgesprekken, waarvan arbeidsmediator Aletta Renken telkens een vertrouwelijk gespreksverslag maakt, besluiten de partijen om uit elkaar te gaan. De verschillen van inzicht blijken onoverbrugbaar. Onder begeleiding van de arbeidsmediator bespreken de partijen wat dat voor hen zal betekenen en gaan ze onderhandelen over de voorwaarden waaronder ze op een nette manier afscheid van elkaar gaan nemen. Daarbij worden de belangen van beide partijen meegenomen. Het gaat dan over bijvoorbeeld over de datum beëindiging, transitievergoeding, getuigschrift, kennisgeving binnen en buiten het bedrijf. Tot tevredenheid van de werkgever en de werknemer worden in het vierde mediationgesprek definitieve afspraken tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een door de arbeidsmediator opgestelde vaststellingsovereenkomst.

Over Aletta Renken Contact opnemen

Andere arbeidsmediation voorbeelden

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2022 Aletta Renken Mediation