Home > Arbeidsmediation > Nieuwe afspraken over functie via arbeidsmediation

Nieuwe afspraken over functie via arbeidsmediation

De werkneemster heeft binnen het bedrijf waar ze werkzaam is een nieuwe functie gekregen. Tussen de werkneemster en de werkgever ontstaat al snel een arbeidsconflict over de invulling die werkneemster aan de nieuwe functie geeft. De werkgever schakelt na het ontstaan van het arbeidsconflict Aletta Renken in als arbeidsmediator om te bezien of het arbeidsconflict kan worden opgelost. Na twee afzonderlijke gesprekken tussen de arbeidsmediator en de werkneemster respectievelijk de werkgever, vinden er twee gezamenlijke mediation gesprekken plaats.

Verwachtingen managen

De werkgever en de werkneemster kunnen, onder begeleding van de arbeidsmediator Aletta Renken, open en met oog voor elkaars visie op het arbeidsconflict communiceren. Ze kennen elkaar al lang en respecteren elkaar. De verwachtingen over de aard van de uit te voeren werkzaamheden, de manier waarop ze worden uitgevoerd en de begeleiding van de werkneemster door de werkgever blijken echter verschillend te zijn. Deze verschillende verwachtingen komen tijdens de arbeidsmediation op tafel. Aangezien de werkgever en de werkneemster beiden de intentie hebben om de nieuwe functie tot een succes te maken, zijn ze bereid zich open te stellen voor suggesties van de ander en te zoeken naar oplossingen.

Hernieuwde afspraken

De partijen spreken af het lopende dienstverband voort te zetten. De functie van de werkneemster wordt uitvoerig en in onderling overleg omschreven, er komen vaste werkbesprekingen binnen het team van de werkneemster en op regelmatige basis vindt een functioneringsgesprek plaats tussen de werkneemster en haar direct leidinggevende. De afspraken worden vastgelegd in een door arbeidsmediator Aletta Renken opgestelde vaststellingsovereenkomst.

Over Aletta Renken Contact opnemen

Andere arbeidsmediation voorbeelden

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2022 Aletta Renken Mediation