Gebruik van mediation door financiële instellingen

31 januari 2014

In het artikel “Kruistocht tegen financieel broddelwerk” (FD, 25 januari 2014) wordt beschreven dat de afhandeling van klachten bij financiële instellingen een lange adem en volharding vereist van betrokkenen.

Inzet mediation

Met de inzet van mediation zou deze kruistocht veel minder vaak gevoerd hoeven te worden. Bij mediation gaan de partijen, onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke deskundige, de mediator, zelf onderhandelen over de oplossing van hun conflict. Mediation kan op ieder moment ingezet worden en duurt over het algemeen een paar weken. Lopende procedures worden opgeschort zolang de mediation loopt. Het grote voordeel is dat de partijen hun oplossing in eigen hand hebben en niet afhankelijk zijn van een derde die de knoop doorhakt. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan de kruistocht alsnog worden voortgezet.

Juridisch gelijk

Financiële instellingen realiseren zich dat het niet alleen gaat om het juridisch gelijk, zo blijkt ook uit eerdere genoemd artikel. Het gaat om gehoord worden, persoonlijke aandacht. Dat is waar het in mediation om draait.

Acceptabele oplossing

Waar rechters steeds meer doorverwijzen naar mediation zouden ook de financiële instellingen dat als vast onderdeel van hun procedures tot geschilbeslechting dienen in te bouwen. Het bespaart zowel de financiële instellingen als consumenten veel tijd, energie en geld en ze kunnen komen tot een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

Deze brief is gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 31 januari 2014.

Vragen over deze publicatie?

Neem contact op met Aletta Renken

Home Blogs Gebruik van mediation door financiële instellingen