ICT geschil opgelost in zakelijke mediation

17 april 2014

Een relatie tussen een leverancier en afnemer van ICT-diensten gaat lange tijd goed. Je kunt spreken van een langdurige zakenrelatie. Op enig moment komt er een kink in de kabel.

Partijen hebben contractuele afspraken gemaakt over wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, wat de verplichtingen naar elkaar zijn en ze gaan aan de slag. De afnemer is na enige tijd niet (meer) tevreden over hetgeen de leverancier presteert, de leverancier verweert zich met de stelling dat alles conform afspraak is uitgevoerd. Een zakelijk conflict is ontstaan. Het escaleert vervolgens als de partijen, na raadpleging van hun advocaat, beslag gaan leggen en gaan procederen om hun gelijk te halen.

Voer voor juristen

In een dergelijke kwestie is in hoger beroep onlangs een tussen arrest gewezen (Hof Arnhem Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2014:2714). Daarbij ging het om een reclamebureau dat voor een onderneming webwinkels heeft ontwikkeld en de online-marketing via Google Adwords heeft verzorgd. De ondernemer weigerde op enig moment de facturen van het reclamebureau te betalen omdat hij meende dat het reclamebureau ondeugdelijke prestaties leverde.

De uitspraak is voer voor juristen. Het gaat over toerekenbare tekortkoming, opschortingsrechten, ingebrekestelling, verzuim en ontbinding. Het Hof komt op sommige punten tot andere oordelen dan de rechtbank, ook dat is interessant om te lezen. Maar wat brengt het de partijen? Dat begint nu langzaam duidelijk te worden. Er zal een winnaar zijn en een verliezer. Of de webshops inmiddels functioneren is onduidelijk. De partijen procederen in hoger beroep al minimaal anderhalf jaar en het einde is nog niet in zicht. De hoogte van de proceskosten daarmee ook niet. Een derde, in dit geval de rechter in twee instanties, heeft de knoop doorgehakt op basis van voornamelijk juridische stellingen. Het is afhankelijk van de uitleg van de geschetste feiten en omstandigheden en uitleg van de wet wat er uiteindelijk uitrolt als beslissing. Dat blijkt nogal ongewis te zijn, partijen hebben er geen invloed meer op. Ondertussen is de zakelijke relatie kapot en staan beide partijen er gekleurd op met publicatie van de uitspraak.

Win-win in mediation

Een soortgelijk kwestie heb ik onlangs in zakelijke mediation tot een oplossing mogen begeleiden. De betrokkenen besloten eerst via zakelijke mediation in alle vertrouwelijkheid te proberen zelf  tot een oplossing te komen alvorens te gaan procederen. Aanvankelijk vlogen de verwijten over tafel  en was er groot wantrouwen over en weer. Stellingen werden ingenomen en er werd “gedreigd” met procederen. Toch bleek er ook bereidheid om naar elkaar te luisteren en werd er begrip gevraagd en gekregen voor elkaars positie. De betreffende ondernemer (afnemer van ICT- diensten) bleek best bereid een substantieel bedrag te betalen, maar zat met zijn handen in het haar omdat de website en bepaalde software niet werkten zoals hij had verwacht. Hij voelde zich afhankelijk van de leverancier. Deze bleek bereid om aanvullende diensten te leveren zodat de website en software wel aan de verwachtingen van de ondernemer zouden voldoen. De leverancier was ook bereid financieel water bij de wijn te doen, voor hem was van belang dat de relatie met de ondernemer in stand zou blijven. Ook behoud van goede reputatie bleek van groot belang. Verder hebben ze afspraken gemaakt hoe ze duidelijker konden communiceren tijdens het verrichten en afleveren van de werkzaamheden en hoe conflictescalatie in de toekomst kan worden voorkomen.

De partijen kwamen na vier gesprekken van gemiddeld twee en half uur binnen drie maanden tot een zelfgekozen, creatieve oplossing. De kosten van mediation werden gedeeld. Geen verliezers, alleen winnaars.

Vragen over dit blog?

Neem contact op met Aletta Renken

Home Blogs ICT geschil opgelost in zakelijke mediation