Insolventiemediation, een professionele ontmoeting bij de rechtbank

8 oktober 2019

Recent heb ik als insolventiemediator deelgenomen aan een Professionele Ontmoeting Mediation in Insolventiezaken. Deze ontmoeting was georganiseerd door het team insolventie van de rechtbank Rotterdam, het mediationbureau van die rechtbank en de Stichting Insolventie Mediation (de SIM). Er werd deelgenomen door rechter-commissarissen van diverse rechtbanken, stafjuristen, mediationfunctionarissen en insolventiemediators.

Pilot groeit uit tot landelijke inzet van insolventiemediation.

Wat ooit begon als pilot “mediation in faillissementen” bij de rechtbank Amsterdam, heeft zich inmiddels landelijk verspreid over een aantal rechtbanken: doorverwijzing naar insolventiemediation. Een vorm van zakelijke mediation die kan worden ingezet bij het aanvragen van of na het uitspreken van een faillissement. Insolventiemediation gebeurt op basis van door de rechtbanken opgestelde protocollen en wordt uitgevoerd door ervaren en deskundige insolventiemediators. Ieder rechtbank hanteert daarvoor een lijst met insolventiemediators.

Wat werd zoals besproken?

Tijdens de ontmoeting werden ervaringen, best practices en verbeterpunten besproken. Zo kwam onder andere de bijzondere rol van de rechter-commissaris aan de orde. Die kan enerzijds voorstellen om insolventiemediation te beproeven of zal worden gevraagd daar toestemming voor te geven als de curator insolventiemediation voorstelt. Dat kan in het kader van artikel 68 Faillissementswet of daarbuiten. Anderzijds houdt de rechter-commissaris toezicht op de curator en zal uiteindelijk toestemming moeten geven voor de oplossing die de partijen in een insolventiemediation vinden voor hun conflict. Bijzondere aandacht daarbij verdient de vraag welke vertrouwelijke informatie de curator met de rechter-commissaris mag delen tijdens de insolventiemediation.

Medewerking curatoren

Tijdens de ontmoeting ontbraken belangrijke spelers op het gebied van insolventiemediation, de curatoren. Vanuit hun hoedanigheid zijn zij bij alle conflicten, die spelen na het uitspreken van een faillissement, betrokken. Om het aantal doorverwijzingen naar insolventiemediation te laten toenemen - een verbeterpunt - is de medewerking van de curatoren nodig. Ik zie daarom uit naar een volgende professionele ontmoeting met curatoren om onze positieve ervaringen met insolventiemediation ook met hen te delen.

Home Blogs Insolventiemediation, een professionele ontmoeting bij de rechtbank