Home > Insolventie mediation

Insolventie mediation

Mediation is een effectieve vorm van conflictoplossing in aanloop naar een faillissement en na het uitspreken daarvan.

Partijen en belangen

Bij een faillissement zijn vele partijen in het spel: de gefailleerde partij, bestuurder en aandeelhouders, de curator, de rechter-commissaris, de banken, schuldeisers en andere belanghebbenden zoals verzekeraars. Zij hebben tegenstrijdige belangen en dat leidt regelmatig tot conflicten. Te denken valt aan renvooiprocedures, kwesties over bestuurdersaansprakelijkheid, eigendomskwesties, onrechtmatig handelen, retentierecht, nakoming of opzegging van overeenkomsten, financiering en verzekeringen en zekerheden zoals cessie, pand, hypotheek of eigendomsvoorbehoud.

Opstart mediation

Via mediation kan een conflict snel en tegen lage kosten worden opgelost. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Mediation kan plaatsvinden op voorstel van de rechter bij aanvraag van een faillissement of de rechter-commissaris na uitspraak van een faillissement. Ook kan mediation worden aangevraagd door de curator (met instemming van de rechter-commissaris), de gefailleerde en andere belanghebbenden. Bij diverse rechtbank worden insolventiezaken doorverwezen naar mediation. Via de mediationfunctionaris van de betreffende rechtbank kan informatie worden verkregen en kan een mediation worden opgestart.

Deskundig mediator

Aletta Renken is een ervaren en deskundig insolventie mediator. Zij heeft onder meer gewerkt als curator en geprocedeerd in faillissementszaken en bij ondernemingsrechtelijke geschillen. Als jurist bij financiële instellingen heeft Aletta veel ervaring opgedaan met financieringsovereenkomsten, bedrijfsfinanciering, intensief beheer, (dreigende) faillissementen, verzekeringen en ondernemingsrecht. Zij heeft de postdoctorale Grotius Opleidingen  “Financiering en Zekerheden” en “Informaticarecht” afgerond. Als mediator voor insolventiezaken is Aletta verbonden aan de rechtbanken Amsterdam, Midden-Nederland, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant.

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation