Home > Over Mediation

Over mediation

Onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale deskundige, de mediator, gaan de partijen met elkaar in gesprek over het conflict om vervolgens, via onderhandelingen, tot een gezamenlijke conflictoplossing te komen. Mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Gestructureerd proces

Zakelijke mediation en arbeidsmediation zijn een gestructureerd proces. Nadat de partijen het eens zijn geworden over de keuze van de mediator en duidelijk is wie aan tafel komen namens de partijen, begint de mediation met individuele intakegesprekken. In deze vertrouwelijke gesprekken met de mediator wordt besproken wat de condities van de mediation inhouden (vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, etcetera), welke geschilpunten onderwerp zijn van de mediation en worden de verwachtingen en wensen ten aanzien van de mediation uitgesproken. Ook de rol van adviseurs wordt besproken.

zakelijke mediationNa de intakegesprekken volgen één of meer mediationbijeenkomsten. Dit zijn gezamelijke gesprekken, die kunnen worden afgewisseld met individuele gesprekken tussen de partijen (en hun adviseurs) en de mediator.

Online mediation

Zowel de individuele als gezamenlijke gesprekken kunnen online worden gevoerd of op locatie. Bij online mediation worden alle betrokkenen door de mediator uitgenodigd om via Zoom deel te nemen aan de mediation. Zoom is een vorm van beeldbellen. De mediator nodigt alle betrokkenen uit door ze een link te sturen waarmee ze kunnen inloggen voor de audio- en videoverbinding van Zoom.

De wijze waarop de mediation wordt uitgevoerd zal altijd in overleg met partijen gaan.

Hoe werkt mediation?

De partijen gaan onder begeleiding van de mediator hun conflict, inclusief juridische aspecten, en hun belangen verder onderzoeken. Vervolgens worden door de mediator oplossingsrichtingen op een rij gezet, waarna partijen en hun adviseurs kunnen gaan onderhandelen over conflictoplossing. Zij houden daarbij zelf de regie over wat voor hen een passende oplossing is. 

Als de partijen hun conflict hebben opgelost worden gemaakte afspraken vastgelegd in een voor de partijen bindende vaststellingsovereenkomst. Voordat een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend is er altijd gelegenheid de overeenkomst met een advocaat of adviseur te bespreken.

Kijk hier voor de oplossingsgerichte aanpak van Aletta Renken.

Condities

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden als MfN-registermediator staan zorgvuldigheid, neutraliteit en professionaliteit voorop. Daarbij zijn de kwaliteits- en opleidingseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) leidend. 

Op iedere mediation zijn het MfN-mediationreglement en de MfN-gedragsregels van toepassing.

Alle mediations wordt uitgevoerd via BBKWmediation  te Arnhem.

Hoe lang duurt een mediation?

De exacte duur van een mediation is afhankelijk van de aard van het geschil en hoeveel partijen aan tafel zitten. Er zal naar worden gestreefd een mediation binnen drie maanden af te ronden. Lopende procedures zullen tijdens de mediation worden opgeschort. Mediation is tijd- en kostenbesparend ten opzichte van een juridische procedure.

Deelname advocaat of adviseur

Advocaten en adviseurs kunnen als partijbegeleider worden betrokken bij de mediation. Zij kunnen een toegevoegde waarde hebben bij conflictoplossing door specifieke inhoudelijke kennis of kennis met betrekking tot hun cliënt. In overleg met de mediator en de partij(en) kan worden afgesproken dat de advocaat of adviseur deelneemt aan de mediationbijeenkomsten of beschikbaar is op de achtergrond tijdens de mediation.

Wat kost mediation?

De kosten van mediation worden op uurbasis berekend tegen een met partijen van te voren afgesproken uurtarief. Tarifering voor een vast bedrag en daarvoor geldende voorwaarden zijn bespreekbaar.

De partijen delen de kosten van mediation, tenzij onderling anders wordt afgesproken. Kosten van advocaten, adviseurs of deskundigen komen voor rekening van partijen. Afspraken over kosten worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Taal

De mediations kunnen worden uitgevoerd in het Nederlands of Engels.

Locatie

Wanneer er geen sprake is van online mediation kunnen de mediatonbijeenkomsten plaatsvinden op het bezoekadres Binnenhof 62B, 1412 LC te Naarden of op een andere locatie in Nederland, die in overleg met partijen wordt afgesproken.

 

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2021 Aletta Renken Mediation