Home > Mediation

Mediation

Onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale deskundige, de mediator, gaan de partijen met elkaar in gesprek over het conflict om vervolgens, via onderhandelingen, tot een gezamenlijke oplossing te komen. Mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Gestructureerd proces

Mediation is een gestructureerd proces. Nadat de partijen samen een mediator hebben gekozen en duidelijk is wie aan tafel komen, begint de mediation met individuele intakegesprekken. In deze vertrouwelijke gesprekken tussen de afzonderlijke partijen en de mediator wordt kennis gemaakt met elkaar, wordt besproken wat er speelt en worden de verwachtingen ten aanzien van de mediation uitgesproken. 

Na de intakegesprekken volgen één of meer mediationbijeenkomsten. In beginsel gezamelijke gesprekken, die kunnen worden afgewisseld met individuele gesprekken tussen de partijen en de mediator.
De partijen gaan onder begeleiding van de mediator hun conflict en hun belangen verder onderzoeken en vandaar uit onderhandelen over een oplossing van het conflict. Zij houden daarbij zelf de regie over wat voor hen een passende oplossing is.

Als de partijen hun conflict hebben opgelost worden gemaakte afspraken vastgelegd in een voor de partijen bindende vaststellingsovereenkomst. Voordat een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend is er altijd gelegenheid de overeenkomst met een advocaat of adviseur te bespreken.

Hoe lang duurt een mediation?

De exacte duur van een mediation is afhankelijk van de aard van het geschil en hoeveel partijen aan tafel zitten. Er zal naar worden gestreefd een mediation binnen drie maanden af te ronden. Lopende procedures zullen tijdens de mediation worden opgeschort. Mediation is tijd- en kostenbesparend ten opzichte van een juridische procedure.

Deelname advocaat of adviseur

Indien de partijen in hun conflict worden bijgestaan door een advocaat of adviseur dan kunnen de advocaat en adviseur als partijbegeleider betrokken worden bij de mediation. Zij hebben een toegevoegde waarde door specifieke inhoudelijke kennis of kennis met betrekking tot hun cliënt. In overleg met de mediator en de partij(en) kan worden afgesproken dat de advocaat of adviseur deelneemt aan de mediationbijeenkomsten of beschikbaar is op de achtergrond tijdens de mediation.

Wat kost mediation?

De kosten van mediation worden op uurbasis berekend, maar tarifering voor een vast bedrag en daarvoor geldende voorwaarden zijn uiteraard bespreekbaar. De partijen delen de kosten van mediation, tenzij onderling anders wordt afgesproken. Kosten van advocaten, adviseurs of deskundigen komen voor rekening van partijen. Afspraken over kosten worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Locatie

De mediatonbijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van AR Mediation te Naarden. Mocht een andere locatie worden afgesproken dan zullen reiskosten en eventuele kosten van huur van een locatie worden berekend.

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation