Home > Privacy

Privacyverklaring van AR Mediation

Dit is de privacyverklaring van Aletta Renken, h.o.d.n. AR Mediation, gevestigd te Naarden (hierna: “ARM”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en andere personen die de website van ARM (alettarenken.nl) bezoeken of contact met ARM hebben.

ARM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) naleven.

Welke persoonsgegevens verwerkt ARM, voor welk doel en met welke grondslag?

Dossier

Indien u een opdracht aan ARM verstrekt, verwerkt ARM persoonsgegevens die u aan haar verstrekt. Dit zijn de contactgegevens en persoonsgegevens die relevant zijn voor het (mediation)dossier. Daarbij kan het gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. ARM gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt om een (mediation)dossier te behandelen. Omdat er mogelijk gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, vraagt ARM uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst of andere overeenkomst van opdracht te tekenen. U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. ARM mag dan geen gegevens meer van u verwerken en zal haar werkzaamheden in dat geval staken.

Facturering

Indien u een opdracht aan ARM verstrekt, verwerkt ARM ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ARM verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. De gegevens die u heeft verstrekt, gebruikt ARM om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ARM sluit uit te voeren.

Contact

Indien u contact met ARM opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerkt ARM de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens en de reden waarom u contact met ARM zoekt. ARM gebruikt de verstrekte gegevens om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden, en verder om u updates te sturen over haar dienstverlening of u uit te nodigen voor een evenement.

ARM verwerkt deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitoefenen van haar werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. U kunt bij ARM aangeven dat u de nieuwsbrieven en/of uitnodigingen niet meer wilt ontvangen.

Cookies

ARM maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die de websitebeheerder op uw computer plaatst bij bezoek aan de website alettarenken.nl. Bij een volgend bezoek aan deze website zijn die opnieuw beschikbaar om het surfen op internet of het verrichten van transacties vlotter te laten verlopen, of om gegevens over uw gebruikersgedrag te verkrijgen.

Welke persoonsgegevens worden via cookies verwerkt?

Via cookies verwerkt ARM de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres;
  • Gegevens over uw activiteiten op haar website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u haar website bezoekt.

Welke cookies?

ARM gebruikt noodzakelijke cookies en voorkeurscookies. Deze cookies helpen de website bruikbaarder te maken en onthouden uw taalvoorkeur en regio. Ook maakt ARM gebruik van statistische cookies en marketingcookies. Statistische cookies helpen ARM te begrijpen hoe bezoekers haar website gebruiken, door anonieme gegevens te verzamelen en te rapporteren. Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen bij websitegebruik om zo gerichter advertenties af te kunnen stemmen op hun voorkeuren en voor (re)marketing doeleinden buiten de eigen website.

Cookieverklaring

Onderaan deze privacyverklaring treft u een cookieverklaring aan met een overzicht van de verschillende soorten cookies die ARM gebruikt met vermelding van de aanbieder, het doel van de cookie, de vervaltermijn en het type cookie.

Hoe lang bewaart ARM uw persoonsgegevens?

Dossier en administratie

ARM bewaart het (mediation)dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende  twee  jaar nadat het dossier gesloten is, waarna het dossier wordt gearchiveerd in verband met de wettelijke bewaartermijnen. De administratie bewaart ARM gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Cookies

Hiervoor wordt verwezen naar de cookieverklaring onderaan deze privacyverklaring.

Met wie deelt ARM uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ARM verstuurt of ontvangt en worden daarmee verwerkt door haar ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan ARM heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van ARM de financiële administratie verricht.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen ARM indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld. Tevens kunnen uw gegevens worden verstrekt aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ARM, indien daar op grond van de wet of polisvoorwaarden aanleiding toe is.

ARM verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij ARM daartoe op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt.

Voor cookies wordt verwezen naar de cookieverklaring onderaan deze privacyverklaring.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

ARM heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. De ICT provider van ARM heeft eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen.  

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Aletta Renken via telefoon: +31 618 945 960 of e-mail: info@alettarenken.nl.

Cookieverklaring

Cookieverklaring AR Mediation

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

CookieConsent

alettarenken.nl

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

lang [x2]

linkedin.com
ads.linkedin.com

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-paneel bevat.

Session

HTTP

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_ga

alettarenken.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP

_gat

alettarenken.nl

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP

_gid

alettarenken.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP

collect

google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session

Pixel

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

loc

addthis.com

Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).

13 maanden

HTTP

uvc

addthis.com

Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt.

13 maanden

HTTP

xtc

addthis.com

Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media.

13 maanden

HTTP

__atuvc

alettarenken.nl

Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website.

13 maanden

HTTP

__atuvs

alettarenken.nl

Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis.

1 dag

HTTP

_at.cww

alettarenken.nl

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis

Persistent

HTML

at-rand

alettarenken.nl

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis

Persistent

HTML

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP

test_cookie

doubleclick.net

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP

bcookie

linkedin.com

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

2 jaar

HTTP

bscookie

linkedin.com

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

2 jaar

HTTP

lidc

linkedin.com

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 dag

HTTP

UserMatchHistory

linkedin.com

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

29 dagen

HTTP

UUID#[abcdef0123456789]{32}

alettarenken.nl

In afwachting

Session

HTTP

pagead/1p-user-list/#

google.com

In afwachting

Session

Pixel

 

Versie 2019

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2021 Aletta Renken Mediation