Onafhankelijk Voorzitterschap

Vergaderingen kunnen stroef verlopen. Er moeten belangrijke besluiten worden genomen, er zijn verschillende belangen en de stemverhoudingen spelen een rol. Het is een hele kunst om dat in goede banen te leiden. Met een onafhankelijk voorzitter, die strak de regie houdt en de communicatie bevordert, kan vergaderen een efficiënt proces worden.

Wat kun je van mij verwachten?

Als onafhankelijk voorzitter zal ik de vergadering leiden aan de hand van een tevoren opgestelde agenda. Op verzoek kan ik zorgdragen voor een notulist. Om de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen maken we duidelijke afspraken over het proces, de communicatie en verwachtingen van de deelnemers. Bij de besluitvorming zal er zoveel mogelijk gestreefd worden naar consensus vanuit de verschillende belangen die er spelen. Met mijn mediationvaardigheden kan ik het gesprek in goede banen leiden.

Ervaring

Ik heb veel ervaring als onafhankelijk voorzitter, onder andere bij aandeelhoudersvergaderingen en vergaderingen van verenigingen van eigenaren (VvE). Vanuit mijn expertise in het complexe juridische landschap kan ik de deelnemers aan de vergadering begeleiden bij hun besluitvorming. Met aandacht en ruimte voor de zakelijke, juridische en persoonlijk belangen. 

Wat is het effect?

Er onstaat zo een duidelijk afgebakende onderhandelingsruimte waardoor goede afspraken gemaakt kunnen worden en efficiente besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

Contact opnemen

Home Voorzitterschap