Home > Zakelijke mediation

Zakelijke mediation, effectieve vorm van conflictbemiddeling

Zakelijke mediation kan worden ingezet als vorm van conflictbemiddeling binnen en tussen bedrijven en instellingen en bij andere professionele partijen. Als zakelijk mediator is Aletta Renken gespecialiseerd in conflictbemiddeling in het bedrijfsleven, bij banken, verzekeraars, dienstverleners, zorginstellingen, musea en in het onderwijs.

Specialisaties Aletta Renken, zakelijk mediator

Insolventie mediation
Insolventiemediation is een vorm van zakelijke mediation en een effectieve vorm van conflictbemiddeling in aanloop naar een faillissement of na het uitspreken daarvan. Vertrouwelijkheid is daarbij gewaarborgd.
Lees verder
Samenwerking en handelsrelaties
Samenwerking en handelsrelaties bestaan op basis van duurzame, contractuele afspraken binnen en tussen ondernemingen. Verder spelen persoonlijke verhoudingen, eerder met elkaar opgedane ervaring, vertrouwen, reputatie en (gewekte) verwachtingen een rol. Wat te doen bij een zakelijk conflict?
Lees verder
IT, Telecom en IE
Conflicten over IT, Telecom en Intellectuele Eigendom (IE) raken veelal de kern van de bedrijfsactiviteit. De continuïteit van bedrijven is ermee gemoeid, partijen zijn van elkaar afhankelijk, het gaat om veel geld en de technische ontwikkelingen gaan snel. Dergelijke conflicten vragen om snelle, creatieve en duurzame oplossingen via zakelijke mediation.
Lees verder
Financiering en Verzekeringen
Bedrijven en particulieren enerzijds en banken, verzekeraars en investeerders anderzijds gaan met elkaar in zee op basis van know how, expertise én vertrouwen. Als die vertrouwensrelatie wordt geschaad door een zakelijk conflict, waardoor de relatie op het spel komt te staan, kan zakelijke mediation uitkomst bieden.
Lees verder

Hoe werkt zakelijke mediation?

In zakelijke mediation wordt onderzocht wat de oorzaken zijn van het conflict en welke belangen een rol spelen. Met welke behoeften, wensen, zorgen en randvoorwaarden moet over en weer rekening worden gehouden om tot afspraken te komen? Juridische aspecten worden daarbij niet uit het oog verloren. Er is ruimte om met elkaar te spreken over wat er fout is gegaan zonder in het verleden te blijven hangen en begrip te krijgen voor elkaars visie op het conflict.

Conflictoplossing onder begeleiding

Daarna kan, onder begeleiding van de zakelijk mediator, worden onderhandeld over werkbare oplossingen, die meteen uitvoerbaar zijn. Partijen (en hun adviseurs) onderhandelen zelf en behouden daarmee de regie over de oplossing. Kwesties uit het verleden kunnen worden afgehecht en voor de toekomst kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. Als er meerdere kwesties spelen of meerdere partijen betrokken zijn bij een zakelijk conflict kunnen package-deals worden gesloten, zodat een totaaloplossing voor alle kwesties en alle betrokkenen wordt gevonden.

Over Aletta Renken Contact opnemen

Voorbeelden zakelijke mediation

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2021 Aletta Renken Mediation