Home > Zakelijke mediation

Zakelijke mediation

Zakelijke relaties bestaan veelal op basis van duurzame (contractuele) afspraken. Daarnaast spelen persoonlijke relaties, eerder met elkaar opgedane ervaring, reputatie en verwachtingen een rol. Als de afspraken niet worden nagekomen of de verwachtingen niet worden vervuld kan dit aanleiding geven tot conflicten.

Hoe werkt het?

In zakelijke mediation wordt onderzocht wat de oorzaken zijn van het conflict, welke belangen een rol spelen, of er behoefte is om de relatie te handhaven of juist te beëindigen. U kunt stoom afblazen en is er ruimte om elkaar aan te spreken op wat er fout is gegaan en begrip te krijgen voor elkaars visie op het conflict. 
Er kan worden onderhandeld over werkbare afspraken, die meteen uitvoerbaar zijn. U kunt zelf onderhandelen en behoudt daarmee de regie. Kwesties uit het verleden worden afgehecht en voor de toekomst worden nieuwe afspraken gemaakt of bestaande afspraken worden bevestigd. Als er meerdere kwesties spelen of meerdere partijen betrokken zijn bij een conflict kunnen package-deals worden gesloten, zodat een totaaloplossing voor alle kwesties en alle betrokkenen kan worden gevonden.

Ervaren mediator

Aletta Renken heeft ruim tien jaar ervaring als zakelijk mediator en veel zakelijke mediations succesvol afgerond. Zij heeft een specialisatieopleiding gevolgd tot business mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). Haar aandachtsgebieden betreffen samenwerking tussen en binnen ondernemingen en organisaties, handelsrelaties, insolventie, financiering, verzekeringen en ICT. Ze is als mediator verbonden aan de rechtbanken Amsterdam, Midden-Nederland, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant. Aletta is lid van de ZAM (Vereniging Zakelijke Mediation) en de NVVMA (Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten). 

Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation