Financiering en Verzekeringen

Bedrijven en particulieren enerzijds en banken, verzekeraars en investeerders anderzijds gaan met elkaar in zee op basis van know how, expertise én vertrouwen. In sommige relaties is jarenlang geïnvesteerd en is er onderlinge afhankelijkheid ontstaan. Als die vertrouwensrelatie wordt geschaad door een zakelijk conflict, waardoor de relatie op het spel komt te staan, kan zakelijke mediation uitkomst bieden.

Welke zakelijke conflicten?

Zakelijke conflicten kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit:

  • verschillende uitleg over overeenkomsten;
  • hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht, garanties;
  • het vestigen of uitwinnen van zekerheden pand en hypotheek;
  • herfinanciering;
  • factoring en lease;
  • verwatering van aandelen;
  • betwiste aansprakelijkheid of beroep op uitsluitingsclausules.

Zakelijke mediation brengt duidelijkheid

Bij dit soort zakelijke conflicten ben je wellicht geneigd om je juridisch en schriftelijk in te graven. Ervaring leert dat dat niet nodig is en je er meestal wel uit kunt komen als je samen aan tafel gaan zitten onder begeleiding van een ervaren zakelijk mediator. De inhoudelijke kant van de zaak kan dan worden verduidelijkt, de communicatie wordt genormaliseerd en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Hersteld vertrouwen is het begin van een oplossing.

Contact opnemen

Home Zakelijke mediation Financiering en Verzekeringen