Insolventiemediation

Insolventiemediation is een vorm van zakelijke mediation en een effectieve vorm van conflictbemiddeling in aanloop naar een faillissement of na het uitspreken daarvan.

Faillissementen en conflicten

Bij (aanloop naar) een faillissement zijn vele partijen in het spel: de (mogelijk toekomstig) gefailleerde, bestuurders en aandeelhouders, de bewindvoerder of curator, de rechter-commissaris, de banken, schuldeisers en andere belanghebbenden zoals verzekeraars. Zij hebben tegenstrijdige belangen en dat leidt regelmatig tot conflicten. Te denken valt aan kwesties over bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana (benadeling schuldeisers), oneigenlijke doorstart, eigendomskwesties, onrechtmatig handelen, retentierecht, nakoming of opzegging van overeenkomsten, financiering en verzekeringen en zekerheden zoals pand, hypotheek of eigendomsvoorbehoud.

De partijen hebben een gemeenschappelijk belang om een conflict zo snel mogelijk op te lossen. Dat geeft duidelijkheid over de positie van partijen bij de aanvraag van een faillissement en voortgang in de afwikkeling van een faillissement.

Passende oplossing

Via insolventiemediation kan een conflict snel en tegen lage kosten worden opgelost. Bovendien kiezen de partijen een oplossing die voor hen passend is. Vertrouwelijkheid is daarbij gewaarborgd. De rechter-commissaris zit niet aan tafel bij de mediation, maar moet wel akkoord gaan met de door partijen gekozen oplossing.

Opstart insolventiemediation

Insoventiemediation kan plaatsvinden op voorstel van de rechter bij aanvraag van een faillissement of de rechter-commissaris na uitspraak van een faillissement. Ook kan insolventiemediation worden aangevraagd door de curator (met instemming van de rechter-commissaris), de gefailleerde en andere belanghebbenden.

Contact opnemen

Home Zakelijke mediation Insolventiemediation