IT, Telecom en IE

Conflicten over IT, Telecom en Intellectuele Eigendom (IE) raken veelal de kern van de bedrijfsactiviteit. De continuïteit van bedrijven is ermee gemoeid, partijen zijn van elkaar afhankelijk, het gaat om veel geld en de technische ontwikkelingen gaan snel.

Voorbeelden:

  • Op licenties kan inbreuk gemaakt worden, ze kunnen vervallen bij faillissement of ingetrokken worden als vergoedingen niet worden voldaan. Lopende en potentiële contracten op basis van die licenties lopen gevaar en derden kunnen schade lijden;
  • Bij automatiseringsprojecten worden afspraken schriftelijk vastgelegd, maar wat op papier staat strookt niet altijd met de realiteit. Verwachtingen, intenties en uitvoering kunnen verschillen. Soms blijft er een verschil van inzicht of interpretatie over de afspraken;
  • Ook kan de juiste expertise of persoonlijke match niet wordt gevonden bij projectmanagers of IT-specialisten. De begeleiding loopt niet zoals gewenst. Er worden fouten gemaakt en dan kan de vraag van inlenersaansprakelijkheid opkomen.

Creatieve en duurzame oplossingen in zakelijke mediation

Je hebt behoefte aan snelle, creatieve en duurzame oplossingen. Geen oplossing vanuit juridische standpunten, maar vanuit wederzijdse belangen. Je wilt zelf invloed hebben op de oplossingsrichting, die praktisch en toekomstgericht is. Je wilt ook in vertrouwelijkheid kunnen praten zonder dat hun reputatie op het spel staat. Zakelijke mediation is dan bij uitstek geschikt.
Voordeel van zakelijke mediation is dat direct afgesproken kan worden wie bepaalde afspraken moet gaan uitvoeren. Afspraken kunnen meteen worden geïmplementeerd. Er hoeft niet gewacht te worden op een uitspraak.

Contact opnemen

Home Zakelijke mediation It, Telecom en IE