Home > Zakelijke mediation > It, Telecom en IE

IT, Telecom en IE

Conflicten over IT, Telecom en Intellectuele Eigendom (IE) raken veelal de kern van de bedrijfsactiviteit. De continuïteit van bedrijven is ermee gemoeid, partijen zijn van elkaar afhankelijk, het gaat om veel geld en de technische ontwikkelingen gaan snel.

Conflicten kunnen onder meer betrekking hebben op software licenties, noodzakelijke updates, upgrades en andere aanpassingen, uitleg van algemene voorwaarden, distributie, mededinging en aflevering bij automatiseringsprojecten. Maar ook op know how, goodwill, licenties uit hoofde van auteursrecht of octrooi, merkenrechtinbreuk, inbreuk op de handelsnaam.

Voorbeelden:

  • Op licenties kan inbreuk gemaakt worden, ze kunnen vervallen bij faillissement of ingetrokken worden als vergoedingen niet worden voldaan. Lopende en potentiële contracten op basis van die licenties lopen gevaar en derden kunnen schade lijden;
  • Bij automatiseringsprojecten worden afspraken schriftelijk vastgelegd, maar wat op papier staat strookt niet altijd met de realiteit. Verwachtingen, intenties en uitvoering kunnen verschillen. Soms blijft er een verschil van inzicht of interpretatie over de afspraken;
  • Ook kan de juiste expertise of persoonlijke match niet wordt gevonden bij projectmanagers of IT-specialisten. De begeleiding loopt niet zoals gewenst. Er worden fouten gemaakt en dan kan de vraag van inlenersaansprakelijkheid opkomen.

Creatieve en duurzame oplossingen in zakelijke mediation

conflicten bij IT,IE en telecom oplossen met mediationEr is behoefte aan snelle, creatieve en duurzame oplossingen. Geen oplossing vanuit juridische standpunten, maar vanuit wederzijdse belangen. Partijen willen zelf invloed hebben op de oplossingsrichting, die praktisch en toekomstgericht is. Ze willen in vertrouwelijkheid kunnen praten zonder dat hun reputatie op het spel staat. Zakelijke mediation is dan bij uitstek geschikt.
Voordeel van zakelijke mediation is dat direct afgesproken kan worden wie bepaalde afspraken moet gaan uitvoeren. Afspraken kunnen meteen worden geïmplementeerd. Er hoeft niet gewacht te worden op een uitspraak. Indien gewenst kan de zakelijk mediator op de achtergrond meekijken of de afspraken goed worden uitgevoerd.

Ervaren en deskundig zakelijk mediator

Als zakelijk mediator is Aletta Renken een ervaren en deskundige gesprekspartner op het gebied van IT, Telecom en Intellectuele Eigendom. Ze is projectleider juridische zaken van Libertel (nu: Vodafone) geweest bij de opstart als mobiel netwerk in Nederland. Als interim-jurist heeft Aletta bij verschillende bedrijven aan IT-projecten gewerkt, onder ander bij Libertel, het Kadaster en Translink (OV-Chipkaart). Als advocaat heeft ze bedrijven geadviseerd over licentieovereenkomsten, distributiecontracten, service-overeenkomsten en algemene voorwaarden in de Telecom en IT-sector. Aletta heeft de postdoctorale Grotius/VIRA opleiding Informaticarecht succesvol voltooid.

Over Aletta Renken Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2021 Aletta Renken Mediation