Samenwerking en handelsrelaties


Samenwerking en handelsrelaties – bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, op bestuursniveau, binnen maatschappen, vennootschappen onder firma of bij agentuur, distributie, aan- en verkoop of franchise - bestaan op basis van duurzame, contractuele afspraken binnen en tussen ondernemingen. Verder spelen persoonlijke verhoudingen, eerder met elkaar opgedane ervaring, vertrouwen, reputatie en (gewekte) verwachtingen een rol. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een multinational of het MKB.

Wat doe je bij een zakelijk conflict?

Je hebt verplichtingen naar elkaar. Er zijn immers grote economische en persoonlijke belangen mee gemoeid en vanuit de relatie zijn er contracten met derden aangegaan. Je kunt niet alleen handelen vanuit eigen persoonlijke en/of zakelijke belangen, maar zult ook rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van de partner(s). Dit geldt bij de uitvoering van afspraken en wanneer er een zakelijk conflict is.

Welke rol wil je zelf spelen bij een zakelijk conflict? Touwtrekken of oplossen?

Bedrijfsmatige oplossing in eigen hand

In mediation kun je in alle vertrouwelijkheid zoeken naar een bedrijfsmatige oplossing, die veel ruimer is dan een van boven opgelegde beslissing over juridische geschilpunten. Waar heb je echt behoefte aan om verder te kunnen? Wat moet er voor de toekomst worden afgesproken? Hoe kan de relatie in stand worden gehouden en wat doet het met jouw reputatie? Allemaal zaken die je in zakelijke mediation kunt bespreken en vastleggen in bindende, snel uitvoerbare afspraken. Daarna is er weer ruimte om “back to business” te gaan. Dat scheelt veel negatieve energie en geld.

Kortom, als je er belang bij hebt om een zakelijk conflict niet te laten escaleren, voortzetting van de samenwerking of handelsrelatie te verzekeren, een gezamenlijk project tot een succes te maken en de regie van de oplossing in eigen hand te houden, dan doe je er verstandig aan zakelijke mediation te gebruiken als vorm van conflictbemiddeling.

Contact opnemen

Home Zakelijke mediation Samenwerking en handelsrelaties