Home > Zakelijke mediation > Samenwerking en handelsrelaties

Zakelijk conflict binnen samenwerking of handelsrelatie


Samenwerking en handelsrelaties – bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, op bestuursniveau, binnen maatschappen, vennootschappen onder firma of bij agentuur, distributie, aan- en verkoop of franchise - bestaan op basis van duurzame, contractuele afspraken binnen en tussen ondernemingen. Verder spelen persoonlijke verhoudingen, eerder met elkaar opgedane ervaring, vertrouwen, reputatie en (gewekte) verwachtingen een rol. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een multinational of het MKB.

Wat te doen bij een zakelijk conflict?

De betrokkenen hebben verplichtingen naar elkaar. Er zijn immers grote economische en persoonlijke belangen mee gemoeid en vanuit de relatie zijn er contracten met derden aangegaan. Ze kunnen niet alleen handelen vanuit eigen persoonlijke en/of zakelijke belangen, maar moeten ook rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de partner(s). Dit geldt bij de uitvoering van afspraken en wanneer er een zakelijk conflict is.
samenwerking- en handelsconflicten in mediation

Welke rol wilt u zelf spelen bij een zakelijk conflict? Touwtrekken of oplossen?

Bedrijfsmatige oplossing in eigen hand

In mediation kunt u in alle vertrouwelijkheid zoeken naar een bedrijfsmatige oplossing, die veel ruimer is dan een van boven opgelegde beslissing over juridische geschilpunten. Waar heeft u echt behoefte aan om verder te kunnen? Wat moet er voor de toekomst worden afgesproken? Hoe kan de relatie in stand worden gehouden en wat doet het met uw repatatie? Allemaal zaken die u in zakelijke mediation kunt bespreken en vastleggen in bindende, snel uitvoerbare afspraken. Daarna is er weer ruimte om “back to business” te gaan. Dat scheelt veel negatieve energie en geld.

Kortom, als u er belang bij heeft om een zakelijk conflict niet te laten escaleren, voortzetting van de samenwerking of handelsrelatie te verzekeren, een gezamenlijk project tot een succes te maken en de regie van de oplossing in eigen hand te houden, dan doet u er verstandig aan zakelijke mediation te gebruiken als vorm van conflictbemiddeling.

Ervaren en deskundige mediator:

Aletta Renken is MfN-registermediator en voormalig advocaat, bedrijfsjurist en rechter-plaatsvervanger. Vanuit die rollen heeft ze veel ervaring en deskundigheid opgebouwd bij het oplossen van conflicten binnen samenwerkingsverbanden en handelsrelaties. Als MfN-registermediator is Aletta verbonden aan de meerdere rechtbanken. Verder is zij mediator bij ondernemingsrechtelijke geschillen die worden doorverwezen door de Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam).

Over Aletta Renken Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2021 Aletta Renken Mediation