Home > Zakelijke mediation > Samenwerking en handelsrelaties

Zakelijk conflict binnen samenwerking of handelsrelatie


Samenwerking en handelsrelaties – bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, binnen maatschappen, vennootschappen onder firma of bij agentuur, distributie, aan- en verkoop, franchise - bestaan op basis van duurzame, contractuele afspraken binnen en tussen ondernemingen. Verder spelen persoonlijke verhoudingen, eerder met elkaar opgedane ervaring, vertrouwen, reputatie en (gewekte) verwachtingen een rol. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een multinational of het MKB. Wat te doen bij een zakelijk conflict?

De betrokken partijen hebben verplichtingen naar elkaar. Er zijn immers grote economische en persoonlijke belangen mee gemoeid en vanuit de relatie zijn er contracten met derden aangegaan.

Partijen kunnen niet alleen handelen vanuit eigen persoonlijke en/of zakelijke belangen. Ze moeten ook rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de partner(s). Dit geldt bij de uitvoering van afspraken en wanneer er een zakelijk conflict is.

Bedrijfsmatige oplossing in eigen hand

Welke rol wilt u zelf spelen bij het oplossen van een zakelijk conflict?

In mediation kan in alle vertrouwelijkheid worden gezocht naar een bedrijfsmatige oplossing, die veel ruimer is dan een van boven opgelegde beslissing over het ene juridische geschilpunt. Waar hebben de partijen echt behoefte aan om verder te kunnen? Wat moet er voor de toekomst worden afgesproken? Allemaal zaken die u in zakelijke mediation kunt bespreken en vastleggen in bindende, snel uitvoerbare afspraken. Daarna is er weer ruimte om “back to business” te gaan. Dat scheelt veel negatieve energie en geld.

Kortom, als partijen belang hebben om een zakelijk conflict niet te laten escaleren, voortzetting van de samenwerking of handelsrelatie te verzekeren, hun gezamenlijk project tot een succes te maken en de regie van de oplossing in eigen hand te houden, dan doen ze er verstandig aan zakelijke mediation te gebruiken als vorm van conflictbemiddeling.

Ervaren en deskundige mediator:

Aletta Renken heeft als zakelijk mediator en als voormalig advocaat en rechter-plaatsvervanger veel ervaring en deskundigheid opgebouwd in het begeleiden naar oplossingen van zakelijke conflicten binnen samenwerkingsverbanden en handelsrelaties. Als zakelijk mediator is Aletta verbonden aan de rechtbanken Amsterdam en Midden-Nederland. Verder is zij mediator bij ondernemingsrechtelijke geschillen die worden doorverwezen door de Ondernemingskamer (Gerechtshof Amsterdam).

Over Aletta Renken Contact opnemen

Ook geïnteresseerd in mediation?
Maak een afspraak
© 2019 Aletta Renken Mediation